Ledare

Här är klubbens tränare för våra olika verksamheter.

OL-kommittén

                

Gunnar Åhlén                           Marianne (Maje) Carlberg            

Kontakt: olkommitten@ranasok.se

Skogskul:

       

        Juha Maanmies                          Johan Dalsätt                            Marie Wisén

Kontakt: skogskul@ranasok.se