Skogskul-ungdomsverksamhet

Vad får mitt barn lära sig?

 Ditt barn kommer lära sig att självsäkert och självständigt orientera sig i olika miljöer med hjälp av karta och kompass. 

Vi går igenom kartan, karttecknens innebörd och bygger sakta på med mer teknik efter barnens förmåga.

Alla springer med medföljare i början tills de känner sig så säkra att själva klara sig i skogen.

Vi lägger stor vikt på delaktighet och kamratskap för att bygga upp självkänslan som är viktig för att känna sig bekväm i skogen.

karta

 

Kompisar

 

 

 

Hur ofta tränar vi?

 Skogskulträning har vi en gång i veckan, på torsdagar mellan 18:30 och ca 19:30. Vi planlägger hela träningsåret i förväg och gör det tillgängligt i kalendern

Utöver Skogskul så arrangeras även klubbträningar och tävlingar när/om man känner sig redo för detta. Klubben håller ibland egna arrangemang men oftast åker vi iväg tillsammans på olika närliggande tävlingar.

 

Hur går ett pass till?

 Vi samlas i ring och går igenom dagens träning, räknar in barnen och pratar lite allmänt. Efter detta har vi en kortare uppvärmning/lek för att sedan dela upp oss i grupper utefter erfarenhet och svårighet.

Vi har Rimbo med omnejd som bas för att få en omväxlande träning. Klubbstugan ligger i Lindbacken i Rånäs, men vi håller även våra träningar vid t ex Rimbo elljuspår.

Efter ett genomfört pass så samlas vi åter i ring och räknar in barnen och tar del av deras erfarenheter.

 

Låter detta som något som skulle passa till ditt barn så kan ni anmäla er här

 

Orientering är en billig sport

 Få sporter kan mäta sig med orientering rent ekonomiskt. Utrustningen man behöver är ett par skor, lite träningskläder, en kompass när man kommit så långt samt ett glatt humör. 

Lägg till det nyttan man får ut av kartkännedom och naturupplevelse så är det oslagbart.

Ett familjemedlemskap för 400 kr i Rånäs OK ger möjlighet att vara med i Skogskul  och övriga arrangemang klubben.

Skärm

 

 

kompass

Min roll som förälder?

 

Du är välkommen att aktivt vara med på våra träningstillfällen. I början har barnen medföljare som håller sig i bakgrunden. Beroende på hur säkert ditt barn är i skogen och med andra människor kan ditt deltagande vara värdefullt.

Vi kommer, i samband med träningarna, ha en liten genomgång av orienteringens grunder med de vuxna som vill.