Rånäs OK 70 år, jubileumsinslag Peter Gropman

  • 28 mar 2023

Jubiléumsinslag för Rånäs OK 70 år!

Inför Rånäs OK:s 70-års-jubileum intervjuade Peter Gropman Tage och Anna-Lisa, som varit  medlemmar i vår förening sedan den startades 1950. Peter har sedan skapat ett jubiléumsinslag som spelades upp under jubiléumsmiddagen. För er som inte kunde närvara fiinns inslaget på följande länk:

Jubileumsinslag, Tage och Anna-Lisa

Styrelsen vill härmed tacka Peter för ett fint minne som vi alla kan bära med oss. Vi vill även tacka alla som planerat och hjälpt till med middag och träning i samband med denna. Slutligen vill vi tacka alla som kom till Lindbacken för att fira vår fina förening tillsammans med oss i styrelsen.